Účetní a mzdové poradenství

Účetní a pracovně-právní předpisy mohou být v některých případech složité. Jejich nesprávná aplikace může mít za následek pokuty a penále ze strany vícerých státních institucí. Naše společnost pomáhá klientům zorientovat se v příslušných předpisech, případně dokáže pomoci s kokrétními transakcemi.

Jak vám umíme pomoci

Poskytneme vám poradenství dle vašich potřeb. Naše písemná stanoviska zahrnují popis informací relevantních v problematice klienta, rozbor příslušné legislativy a konkrétní postup, řešení nebo popis možností, jak může klient postupovat. Naše stanoviska jsou srozumitelná, konkrétní a pro klienta mají přidanou hodnotu.

Poradenství jsme schopni poskytovat buď telefonicky nebo osobně během setkání či jednání.

Nechte si odborně poradit od profesionální účetní kanceláře, která je rovněž daňovým poradcem.

Kontaktujte nás
Spedica
Automimex
Spojstav
EOP HOKA
Elektrizace železnic Praha