Specializace

Zaměstnanci naší společnosti jsou odborníci ve své oblasti - daňoví poradci, profesionální účetní a specialisti na odvody sociálního a zdravotního pojištění. U nás je každý klient v dobrých rukou.

Malé společnosti

Jednoosobové společnosti s ručením omezeným, rodinné podniky nebo jiné menší firmy jsou často nejzranitelnějšími subjekty v podnikání. Kromě své snahy věnovat se biznisu musí tito podnikatelé často trávit hodně času vyřizováním záležitostí na úřadech, řešením složitého účetnictví, podáváním různých výkazů, hlášení a daňových přiznání… Takovéto malé společnosti často ani nemají potuchy o všech svých povinnostech, což má za následek nežádoucí pokuty a sankce ze strany státních orgánů.

Více

Organizace neziskového charakteru

Občanská sdružení, neziskové organizace, nadace a další organizace neziskového charakteru musí dodržovat slovenské účetní a daňové předpisy. Mimo jiné mají povinnost vést účetnictví, sestavovat účetní závěrku a případně podávat daňová přiznání. V případě, že jde o příjemce “2% daně”, jsou jejich povinnosti v tomto směru ještě striktnější.

Více

Organizační složky a stálé provozovny

Zahraniční společnosti působící v SR prostřednictvím organizační složky nebo stálé provozovny jsou povinny dodržovat slovenskou legislativu. Ať jde o povinnosti související s vedením účetnictví, přípravou daňových přiznání, pravidel stanovení cen pro vnitřní fakturace nebo zaměstnávání pracovníků v SR.

Více

Fyzické osoby a živnostníci

Fyzické osoby jsou povinny v určitých případech řešit své daňové povinnosti. Například tehdy, mají-li příjmy z pronájmu nemovitostí, ze živnosti, z prodeje bytu či domu, z prodeje cenných papírů či obchodních podílů nebo z jiných zdanitelných příjmů. Řešení těchto povinností je o to složitejší, pocházejí-li jejich příjmy ze zahraničí.

Více

Zdravotnictví - ambulance a nemocnice

Oblast zdravotnictví je specifická a působí v ní zejména lidé s lékařským vzděláním. Přestože jejich primárním cílem je poskytování zdravotní péče, v rámci plnění povinností vůči státu pro ně platí stejná pravidla jako pro jiné podnikatele. Vzhledem k jejich oblasti působení jsou některé z jejich administrativních povinností dokonce ještě přísnější.

Více

Informační technologie

V oblasti IT v současnosti probíhají rychlé změny, přibývají různé novinky a mizí hranice jednotlivých států.

Více

Energetika

Realizace projektů v energetice je časově, finančně, technicky a personálně náročná. Tato náročnost se následně projevuje také v účetnictví a u zdanění projektů. Ještě složitějším se z pohledu daní stává projekt realizovaný v zahraničí.

Více

Ostatní

Nenašli jste mezi našimi specializacemi vaši oblast? Uvedená odvětví nejsou úplná. Dokážeme pomoci i vám.

Více
Automimex
Spedica
EOP HOKA
Spojstav
Elektrizace železnic Praha