A&T solutions s.r.o. - Daňové poradenství a vedení účetnictví na Slovensku. Zápis do

Rejstříku partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora). 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, SR, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

I slovenská finanční správa už doručuje poštu elektronicky. Kam vám ji zašle?

Finanční správa posílala dosud korespondenci klasickou poštou. Poštovní doručování však od roku 2022 končí. Pracovníci slovenských daňových úřadů přecházejí na elektronické zasílání zásilek do slovenských e-schránek. Kam přijde slovenská daňová zásilka zahraniční firmě?

Pro zahraniční společnosti existuje více možností, kam by jim mohla slovenská finanční správa poslat úřední zásilku. Špatná zpráva je, že použití běžného e-mailu mezi možnostmi není. Forma elektronické komunikace závisí na více skutečnostech, zejména na postavení příjemce zásilky.

O dopadech slovenské elektronizace přímo na vaše podnikání se dozvíte víc z praktických otázek a odpovědí.

Kam doručí slovenský finanční úřad úřední zásilku zahraniční firmě?

Pokud jste zahraniční osoba a máte zřízenou e-schránku na portálu www.slovensko.sk, bude vám od roku 2022 slovenská finanční správa doručovat právě tam.

Pokud vás na Slovensku zastupuje daňový poradce, slovenská finanční správa bude vaši poštu doručovat do jeho e-schránky.

Pokud e-schránku na portálu www.slovensko.sk nemáte a zároveň nemáte na Slovensku žádného zástupce, finanční správa vám doručí zásilku do vaší osobní zóny na portálu www.financnasprava.sk.

Může si zahraniční firma vybrat, kam jí bude slovenský finanční úřad poštu zasílat?

Částečně ano.

Všechny zahraniční společnosti mohou zplnomocnit daňového poradce k přebírání daňových zásilek. V tom případě budou daňové zásilky doručovány výlučně do e-schránky daňového poradce. Doručování daňovému poradci (zástupci) je v tomto případě nadřazeno všem ostatním existujícím možnostem.

Dceřiné společnosti zahraničních firem (např. společnosti s ručením omezeným) a organizační složky mají na portálu www.slovensko.sk automaticky zřízené e-schránky. Pokud tyto subjekty nevyužijí daňového poradce, bude jim daňová pošta doručována do e-schránek. Možnost volby tedy spočívá v udělení nebo neudělení zplnomocnění daňovému poradci.

Ostatní zahraniční společnosti mají následující možnosti, přičemž se u nich uplatňuje následující postupnost.

  • Pokud má subjekt daňového poradce, doručuje se daňová pošta do e-schránky daňového poradce.
  • Pokud subjekt nemá daňového poradce, ale má dobrovolně zřízenou e-schránku na portálu www.slovensko.sk, doručuje se mu úřední pošta sem.
  • Pokud subjekt nemá daňového poradce ani dobrovolně zřízenou e-schránku, pošta se mu doručuje do jeho osobní zóny na portálu www.financnasprava.sk.

Jsme česká společnost, jakým způsobem máme komunikovat se slovenských finančním úřadem?

Všechny podnikatelské subjekty, a to bez ohledu na to, zda jde o slovenský, český či jiný zahraniční subjekt, jsou povinny zasílat své zásilky výlučně elektronicky. K tomu slouží specializovaný portál www.financnasprava.sk. Z něj je možné zasílat všechny typy podání od daňových přiznání, přes různé formuláře až po běžné dopisy.

Musíme si jako česká společnost zřídit přístup na portál www.financnasprava.sk?

Pokud vás na Slovensku zastupuje daňový poradce, přístup na portál si nemusíte zajišťovat. Daňový poradce si pro vaši společnost na základě zplnomocnění vytvoří na portálu www.financnasprava.sk vazbu.

Pokud při plnění slovenských daňových povinností nevyužijete služby daňového poradce, musíte si sami pro sebe zřídit přístup na portál www.financnasprava.sk.

Mohu slovenskému daňovému úřadu zaslat zásilku poštou?

Pokud jste podnikatelský subjekt a pošlete dopis či daňové přiznání poštou, bude se na tyto dokumenty nahlížet, jako by nebyly poslány vůbec.

Kdo má zřízenou e-schránku na portálu www.slovensko.sk?

Všem subjektům zapsaným ve slovenském obchodním rejstříku byla při jejich vzniku automaticky zřízena e-schránka na portálu www.slovensko.sk.

Jde tedy o všechny obchodní společnosti se sídlem na Slovensku a organizační složky zahraničních společností.

Které slovenské úřady doručují úřední zásilky do e-schránek na portálu www.slovensko.sk?

Všechny slovenské státní instituce doručují úřední poštu do e-schránky na portálu www.slovensko.sk. Od roku 2022 k nim přibude i Finanční správa SR, která jediná měla dosud výjimku.

Kdo má přístup do e-schránek na portálu www.slovensko.sk?

Do této e-schránky má automaticky v plném rozsahu vstup statutární zástupce, tedy například jednatel či vedoucí organizační složky. Na vstup do e-schránky je potřebný slovenský elektronický občanský průkaz, tzv. eID. Ten se vydává jen občanům Slovenska.

Co dělat, pokud je statutárním zástupcem cizinec (např. občan ČR), který nemá slovenský občanský průkaz?

Řešení je několik.

Statutární zástupce může požádat slovenskou cizineckou polici o vydání tzv. alternativního autentifikátoru. Autentifikátor zahraničnímu statutárnímu zástupci umožní vstupovat do e-schránky obdobně, jako to mají slovenští statutární zástupcové se slovenským elektronickým občanským průkazem.

Druhá možnost je, že zahraniční statutární zástupce zplnomocní občana SR, který bude jeho jménem e-schránku obsluhovat. V takovém případě musí statutární zástupce zaslat žádost s ověřeným podpisem Úřadu místopředsedy vlády SR pro investice a informatizaci. Na základě žádosti bude zvolenému občanovi SR vytvořen přístup k firemní e-schránce.

Mohla by mít česká firma e-schránku na portálu www.slovensko.sk i dobrovolně?

Ano, je to možné. 

E-schránku na portálu www.slovensko.sk může mít zřízenou i ten podnikatel, který je ze zahraničí, a není tedy zapsán ve slovenském obchodním rejstříku.

Ke zřízení e-schránky třeba žádost s úředně ověřenými podpisy, která se zasílá Ministerstvu investicí, regionálního rozvoje a informatizace SR.

Avšak pozor, po zřízení e-schránky do ní slovenské státní instituce začnou doručovat poštu automaticky. 

Co se doručuje přes e-schránky na portálu www.slovensko.sk?

Do e-schránek se posílá všechna úřední korespondence určená podnikatelům. Elektronické zasílání úředních zásilek už funguje na Slovensku několik let. Výjimku měla dosud finanční správa, avšak i ta už od roku 2022 přechází na elektronické doručování přes e-schránky na portálu www.slovensko.sk.

Mohu poslat poštu obchodnímu partnerovi do jeho e-schránky?

Ne. Do slovenských e-schránek si elektronickou poštu nemohou zasílat podnikatelé navzájem. 

Co když si nepřeberu úřední zásilku z e-schránky na portálu www.slovensko.sk?

Pro úřední zásilky zaslané do e-schránky platí fikce doručení. Po uplynutí 15 denní lhůty se zásilka považuje za doručenou, a to bez ohledu na to, zda se adresát o zásilce dozvěděl nebo ne.

Mohu napsat z e-schránky slovenské státní instituci?

Samotná e-schránka na portálu www.slovensko.sk slouží spíše k přijímání úřední korespondence.

Elektronicky se však dá slovenským institucím napsat prostřednictvím různých formulářů umístěných na portálu www.slovensko.sk. Po odeslání formuláře z portálu www.slovensko.sk se jeho odeslaná verze zobrazí v odeslané poště v e-schránce.

Formuláře jsou však složité, nepřátelské a designově je každý jiný. Někdy je dokonce nutné pro zaslání formuláře vyhledat speciální odesílací formulář. V praxi je často jednodušší danou věc vyřídit běžnou poštou a používání www.slovensko.sk je lépe se vyhnout.

Slovensko má dva portály www.slovensko.sk nebo www.financnasprava.sk. Který portál mám použít, když píšu slovenské finanční správě?

Pro komunikaci s finančními úřady je určen portál www.financnasprava.sk.

Podání pro daňový úřad by však technicky mělo být možné i přes www.slovensko.sk, avšak v pořádku by to pravděpodobně bylo jen v případě dopisu či žádosti. Daňová přiznání, výkazy či jiné daňové formuláře se musejí zasílat přes portál www.financnasprava.sk.

 

A&T solutions je slovenská daňová a účetní kancelář. Specializujeme se na přeshraniční podnikání zejména českých společností na Slovensku. Rádi odborně poradíme i vám. Neváhejte a obraťte se na nás.

Narcela Bošková, daňová poradkyně 10.12.2021

Disclaimer

Informace obsažené v tomto článku jsou odrazem našich znalostí a názorů v době zpracování. Dříve než se rozhodnete uskutečnit své záměry, požádejte o podrobnější informace.

Máte otázky

Pokud máte otázky týkající se této problematiky nebo máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás

Newsletter

Líbí se vám naše články o podnikání v SR? Zaregistrujte se k jejich odběru.