Registrační služby

Zaměstnanci naší společnosti jsou odborníci ve své oblasti - daňoví poradci, profesionální účetní a specialisti na odvody sociálního a zdravotního pojištění. U nás je každý klient v dobrých rukou.

Zápis konečného uživatele výhod do obchodního rejstříku

Do slovenského obchodního rejstříku se musí během roku 2019 zapsat podnikatelé tzv. konečných uživatelů výhod. Tuto povinnost mají obecně právnické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Jde tedy například o slovenská eseróčka nebo akciové společnosti.

Více

Zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru

Plánujete se v SR zúčastnit veřejného obstarávání? Obchodujete se státem, obcí, VÚC nebo jimi zřízenou právnickou osobou? Dostáváte dotace z evropských strukturálních nebo investičních fondů? Jste poskytovatelem zdravotní péče? V takovém případě se musíte zaregistrovat ve státním Rejstříku partnerů veřejného sektoru.

Více

Založení společnosti a změny v údajích

Komunikace s různými institucemi při zakládání společnosti nebo provádění změn ve stávající společnosti je administrativně a časově náročná. Naše společnost vás těchto starostí zbaví a celý proces vyřídí za vás.

Více

Založení neziskové organizace

Potřebujete založit organizaci neziskového charakteru? Nemůžete se rozhodnout, zda by mělo jít o občanské sdružení, neziskovou organizaci nebo nadaci? Potřebujete informace o tom, jak se stát příjemcem 2% daně? S tím vším vám dokážeme pomoci.

Více

Další služby

Poskytneme vám odbornou asistenci také s řešením dalších podnikatelských potřeb. Uvědomujeme si, že váš čas je vzácný, proto nabízíme servis “vše pod jednou střechou”.

Více
Elektrizace železnic Praha
Spedica
Automimex
Spojstav
EOP HOKA