A&T solutions s.r.o. - Daňové poradenství a vedení účetnictví na Slovensku. Zápis do

Rejstříku partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora). 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, SR, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Osm otázek a odpovědí o zápisu konečného uživatele výhod do slovenského obchodního rejstříku

Podnikatelům na Slovensku přibyla nová byrokratická povinnost. Do obchodního rejstříku musí do konce tohoto roku zapsat tzv. konečné uživatele výhod, čili své skutečné vlastníky.

 

Týká se tato povinnost i vás? A jak ji splnit? Čtěte dál.

1. Koho se týká povinnost zapsat konečného uživatele výhod do obchodního rejstříku?

Povinnost zapsat konečné uživatele výhod do obchodního rejstříku mají obecně právnické osoby, které jsou zapsány ve slovenském obchodním rejstříku. Jde tedy například o eseróčka a akciové společnosti se sídlem na Slovensku.

2. Kdo je konečný uživatel výhod?

Jednoduše řečeno, konečný uživatel výhod je skutečný vlastník firmy. Legislativa považuje za konečného uživatele výhod takovou fyzickou osobu, která právnickou osobu (např. eseróčko) skutečně ovládá, nebo kontroluje, nebo v jejíž prospěch vykonává svou činnost či obchodní aktivity. V praxi jde nejčastěji o majitele firmy, který má alespoň 25% podíl na majetkových či hlasovacích právech. Konečným uživatelem výhod však mohou být i jiné osoby, například tiší společníci či jiné osoby s právy na majetkový či jiný prospěch z firmy.

3. Jaké údaje o konečném uživateli výhod se zapisují do obchodního rejstříku?

Každá firma tedy musí identifikovat osoby, které splňují definici konečného uživatele výhod. Následně o těchto osobách musí do obchodního rejstříku zapsat následující údaje:

  • jméno a příjmení,
  • rodné číslo, resp. datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno,
  • adresu trvalého pobytu, resp. jiného pobytu,
  • státní příslušnost,
  • druh a číslo dokladu totožnosti,
  • informaci o tom, na základě čeho je daná osoba konečným uživatelem výhod.

4. Do kdy nejpozději musíme zapsat konečného uživatele výhod do obchodního rejstříku?

Zápis konečného uživatele výhod si musí firmy zajistit v průběhu roku 2019.

5. Máme už zápis ve slovenském Rejstříku partnerů veřejného sektoru, musíme zapsat konečné uživatele výhod i do obchodního rejstříku?

Ano, protože slovenské státní systémy údaje o konečných uživatelích výhod mezi svými databázemi a rejstříky nepřeklápí. Zároveň platí, že samotný zápis konečných uživatelů výhod se provádí pro každý rejstřík jiným způsobem.

6. Jsme česká společnost a máme zápis ve slovenském Rejstříku partnerů veřejného sektoru. Na Slovensku nemáme žádnou dceřinou společnost ani organizační složku. Musíme zapsat konečné uživatele výhod i do slovenského obchodního rejstříku?

Ne, jelikož nejste na Slovensku zapsáni ve slovenském obchodním rejstříku, nemáte povinnost do obchodního rejstříku zapisovat konečné uživatele výhod.

7. Jsme česká společnost a na Slovensku máme zapsanou ve slovenském obchodním rejstříku organizační složku. Týká se nás zápis konečných uživatelů výhod do slovenského obchodního rejstříku?

Ne, slovenské organizační složky zahraničních společností nemají povinnost do obchodního rejstříku zapisovat konečné uživatele výhod.

8. Jak splníme povinnost zapsat konečného uživatele výhod do obchodního rejstříku?

Naše společnost pro vás ráda zajistí zapsání konečného uživatele výhod do obchodního rejstříku. Celý proces proběhne rychle a elektronicky. Stačí se nám ozvat. Kontaktujte specialistku naší společnosti Ing. Andreu Barátovou telefonicky: +421 948 144 211 nebo na emailu: andrea.baratova@atsolutions.sk

Pozor na chybnou interpretaci. Konečný uživatel výhod se zapisuje do obchodního rejstříku, ale někdy také do Rejstříku partnerů veřejného sektoru. Naše společnost pro vás dokáže zajistit oba zápisy:

Zápis konečného uživatele výhod do obchodního rejstříku

Zápis konečného uživatele výhod do Rejstříku partnerů veřejného sektoru

Marcela Bošková, daňová poradkyně 12.1.2019

Disclaimer

Informace obsažené v tomto článku jsou odrazem našich znalostí a názorů v době zpracování. Dříve než se rozhodnete uskutečnit své záměry, požádejte o podrobnější informace.

Máte otázky

Pokud máte otázky týkající se této problematiky nebo máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás

Newsletter

Líbí se vám naše články o podnikání v SR? Zaregistrujte se k jejich odběru.