A&T solutions s.r.o. - Daňové poradenství a vedení účetnictví na Slovensku. Zápis do

Rejstříku partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora). 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, SR, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Příjmy z ČR i SR? Jak podat daňové přiznání na Slovensku za rok 2017?

Jste český občan a měl jste v roce 2017 příjmy ze Slovenska? Nebo jste Slovák a část roku 2017 jste byl zaměstnán v SR a zbytek v ČR? Chcete vědět, jak v takové situaci podat daňové přiznání? Poradí vám daňová poradkyně se specializací na mezinárodní zdanění.

Důležitá je daňová rezidence

U občanů pracujících nebo žijících ve dvou státech je důležité vědět, ve které zemi jsou daňovým rezidentem a ve které daňovým nerezidentem. Podle toho se následně podává a vyplňuje i samotné daňové přiznání.

Jak určit rezidenci?

K určení rezidence je třeba znát samotnou definici tohoto pojmu. Ale pozor, každá země ji má jinou. Zatímco v Česku se váže k bydlišti, Slovensko ji navazuje na trvalý pobyt. Definice je stejná pouze v podmínce obvyklého zdržování se v dané zemi.

Definice daňové rezidence za rok 2017

Česko i Slovensko považují občana za rezidenta své země tehdy, pokud je splněna alespoň jedna z následujících dvou podmínek:

  1. Bydliště v ČR (t.j. stálý byt a úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat), resp. nahlášený trvalý pobyt v SR.
  2. Obvyklé zdržování se v ČR, resp. obvyklé zdržování se v SR. V obou zemích se pod obvyklým zdržováním rozumí to, že občan byl na jejich území alespoň 183 dní během roku. Ale pozor, do této doby se započítává i každý započatý den pobytu. Pokud tedy žijete v pohraniční oblasti a za prací denně docházíte, váš čas strávený v SR a čas strávený v ČR vydá v součtu výsledek vyšší než 365 dnů.

Při určování rezidence je tedy nepodstatné, jaké je vaše státní občanství. Může tak vzniknout situace, kdy je občan ČR daňovým rezidentem v SR a daňovým nerezidentem v ČR. Případně může být občan SR českým daňovým rezidentem a v SR bude považován za nerezidenta.

Rezident v ČR i SR - co s tím?

V některým případech může nastat situace, že občan je rezidentem ve dvou nebo dokonce ve více zemích. Jde o konflikt rezidence, který vyřeší příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Pokud vám tedy vyšlo, že jste rezidentem v ČR i SR, použije se ve vašem případě smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SR. Ta na základě vašich životních podmínek (jako například bydliště, kde žije váš partner / partnerka, dojíždění za rodinou, členství v místní knihovně apod.) přesně určí, ve které ze dvou zemí budete rezident a ve které nerezident.

Nečekejte však jednoduchý návod. Při aplikaci smlouvy o zamezení dvojího zdanění se bez odborníka neobejdete. Určitě tedy oslovte daňového poradce se specializací na mezinárodní zdanění.

Podání daňového přiznání na Slovensku

Pokud vám vyjde, že jste za rok 2017 na Slovensku daňovým rezidentem, musíte v SR podat daňové přiznání, v němž uvedete své celosvětové příjmy. Čili v něm budete uvádět příjmy ze SR, jakož i ty z ČR.

Pokud však budete v SR daňovým nerezidentem, v daňovém přiznání uvedete pouze příjmy ze slovenského zaměstnání nebo jiné slovenské příjmy (např. pronájem slovenské nemovitosti).

Slovenské daňové přiznání zpracované daňovým poradcem

Máte příjmy z různých zemí? Musíte na Slovensku podat daňové přiznání? Naše společnost je licencovaným daňovým poradcem, členem Slovenské komory daňových poradců a jsme specialisté na mezinárodní zdanění. Stačí nám zaslat podklady k přiznání a o vše ostatní se už postaráme.

Naše služby zpracování daňového přiznání zahrnují následující:

  • zhodnotíme vaši situaci a posoudíme daňovou rezidenci,
  • zpracujeme slovenské daňové přiznání, ve kterém uplatníme všechny daňové výhody (např. nezdanitelné části, daňový bonus apod.),
  • v případě vašeho zájmu v přiznání darujeme 2% daně dle vašich instrukcí,
  • daňové přiznání vaším jménem podáme na finančním úřadě,
  • doručíme vám kopii podaného přiznání a potvrzení o jeho podání,
  • vznikne-li vám povinnost zaplatit daň, připravíme pro vás platební instrukce k její úhradě,
  • vznikne-li vám přeplatek na dani, automaticky požádáme o jeho vrácení na váš bankovní účet.

S vaším daňovým přiznáním vám rádi pomůžeme. Kontaktujte nás ještě dnes.

 

Marcela Bošková, daňová poradkyně 3.1.2018

Disclaimer

Informace obsažené v tomto článku jsou odrazem našich znalostí a názorů v době zpracování. Dříve než se rozhodnete uskutečnit své záměry, požádejte o podrobnější informace.

Máte otázky

Pokud máte otázky týkající se této problematiky nebo máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás

Newsletter

Líbí se vám naše články o podnikání v SR? Zaregistrujte se k jejich odběru.