Účetní služby

Zaměstnanci naší společnosti jsou odborníci ve své oblasti - daňoví poradci, profesionální účetní a specialisti na odvody sociálního a zdravotního pojištění. U nás je každý klient v dobrých rukou.

Vedení účetnictví

Podle slovenských účetních předpisů jsou podnikatelé (právnické i fyzické osoby) povinni vést účetnictví. Povinnost vedení účtů se týká i organizací, které nebyly zřízeny pro účely podnikání. Typově může jít buď o podvojné nebo jednoduché účetnictví. Účetnictví musí být vedeno průběžně a v časovém sledu.

Více

Zpracování mezd / personalistika

Pracovně-právní agenda je komplikovaná. Vyžaduje znalosti různých zákonů, počínaje Zákonníkem práce přes sociální a zdravotní zákony až po daňové předpisy. Přijímání zaměstnanců je spojeno s plněním různých registračních a nahlašovacích povinností. Jejich nesplnění má za následek vysoké pokuty.

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a pracovně-právní předpisy mohou být v některých případech složité. Jejich nesprávná aplikace může mít za následek pokuty a penále ze strany vícerých státních institucí. Naše společnost pomáhá klientům zorientovat se v příslušných předpisech, případně dokáže pomoci s kokrétními transakcemi.

Více
Spedica
Automimex
Spojstav
EOP HOKA
Elektrizace železnic Praha