A&T solutions s.r.o. - Daňové poradenství a vedení účetnictví na Slovensku. Zápis do

Rejstříku partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora). 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, SR, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Seminář: Podnikání na Slovensku

Kdy se vás týkají slovenské daně, účetnictví a registrace? 
Zjistěte na semináři v Brně dne 29. dubna 2020 nebo v Praze dne 28. května 2020.

Program semináře

Registrace na Slovensku

 • Kdy je povinný zápis ve slovenském obchodním rejstříku, v Rejstříku partnerů veřejného sektoru.
 • Kdy je nutná registrace na slovenském finančním úřadě. Povinnost komunikovat elektronicky se slovenskou finanční správou.
 • Rozdíly mezi dceřinou společností, organizační složkou, stálou provozovnou a DPH provozovnou z pohledu slovenských zákonů.
 • Přehled povinností na Slovensku pro jednotlivé formy registrací.

DPH problematika na Slovensku

 • Slovenská DPH s ohledem na různé formy podnikání české firmy na Slovensku (dceřiná společnost, organizační složka, provozovna, smlouva o dílo, zakázka na Slovensku apod.).
 • Problém českých firem a jejich nároku na odečet DPH na Slovensku, povinnost refundace.
 • Podávání DPH přiznání, kontrolního výkazu a související DPH povinnosti.

Daň z příjmu na Slovensku

 • Vznik stálé provozovny na Slovensku i s ohledem na smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SR.
 • Zdanění daní z příjmu na Slovensku. Rozdílný přístup při existenci organizační složky a její neexistenci.
 • Podání daňového přiznání na Slovensku.

Zdanění zaměstnanců na Slovensku

 • Jak zdaňujeme zaměstnance vyslané na Slovensko i s ohledem na smlouvu o zamezení.
 • Registrace zahraničního zaměstnavatele.
 • Podávání mzdových výkazů na Slovensku.
 • Povinnost zaměstnavatele zpracovat roční zúčtování vs. povinnost zaměstnance si podat na Slovensku daňové přiznání

Slovenské účetnictví

 • Kdy je povinné i pro českou firmu a jak na to.

Diskuze a odpovědi na dotazy

Město a datum konání

Brno, 29. dubna 2020, link pro přihlášení na seminář

Praha, 28. května 2020, link pro přihlášení na seminář

 

Organizátorem je nakladatelská a vzdělávací společnost ANAG.

Lektor: Ing. Marcela Bošková, ACCAslovenská daňová poradkyně a lektorka odborných témat.

Marcela Bošková 21.2.2020

Disclaimer

Informace obsažené v tomto článku jsou odrazem našich znalostí a názorů v době zpracování. Dříve než se rozhodnete uskutečnit své záměry, požádejte o podrobnější informace.

Máte otázky

Pokud máte otázky týkající se této problematiky nebo máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás

Newsletter

Líbí se vám naše články o podnikání v SR? Zaregistrujte se k jejich odběru.