A&T solutions s.r.o. - Daňové poradenství a vedení účetnictví na Slovensku. Zápis do

Rejstříku partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora). 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, SR, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Stálá provozovna může na Slovensku vzniknout i v době koronaviru

Koronavirus paralyzoval většinu rozběhnutých podnikatelských aktivit českých firem na Slovensku. Třebaže slovenské zakázky stojí, daňové termíny podnikatelům paradoxně plynou tak, jako by koronavirus vůbec neexistoval.

 

Co to pro českého podnikatele může znamenat? To, že mu na Slovensku mohla vzniknout stálá provozovna. Jinými slovy to znamená povinnost české firmy zaplatit na Slovensku daně z příjmů.

Stavební projekty a doba jejich trvání

V případě stavebních a montážních projektů se za běžných okolností sleduje trvání stavební zakázky. Jestliže nepřekročí 12 měsíců, na Slovensku se taková zakázka nezdaňuje. Pokud však trvání zakázky 12 měsíců překročí, musí se kompletně celá zakázka zdanit na Slovensku, protože vznikla stálá provozovna.

Jak však počítat 12 měsíců v době koronaviru? Je zřejmé, že zakázka je během mimořádné situace pozastavena. Jak se z daňového hlediska posuzuje období pozastavení prací v důsledku koronaviru?

Daňová teorie je v tomto případě neúprosná. Do 12 měsíců se započítává i doba, během níž český podnikatel objektivně nemohl kvůli koronaviru na slovenské zakázce pracovat.

Ukažme si to na příkladu. Předpokládejme, že stavební zakázka začala 1.7.2019 a měla skončit 30.3.2020. V důsledku koronaviru však reálně skončí až 31.8.2020.

Pokud by zakázka skončila podle plánu, trvala by pouze devět měsíců. Český podnikatel by proto neměl povinnost zdanit svou slovenskou zakázku na Slovensku, ale odvedl by daně jen v Čechách.

Posunutí termínu ukončení zakázky z 30.3. na 31.8.2020, tj. o pět měsíců, však způsobilo, že zakázka od svého zahájení až po den svého ukončení trvala celých 14 měsíců. Protože překročila dobu trvání 12 měsíců, vznikla české firmě povinnost zaregistrovat na Slovensku stálou provozovnu, dále povinnost podat daňové přiznání za roky 2019 a 2020 a povinnost zaplatit z předmětné zakázky na Slovensku daň z příjmů.

Různé typy stálých provozoven

V tomto článku jsme situaci vysvětlovali na příkladu stavební stálé provozovny. V praxi však existují i jiné typy stálých provozoven. Například klasické, službové nebo agentské. Každá z nich má následně svoje vlastní podmínky vzniku.

Avšak bez ohledu na to, který z typů stálých provozoven vznikne, povinnosti související s registrací, podáváním daňových přiznání nebo placením daní na Slovensku jsou pro všechny víceméně stejné.

Kdy se platí na Slovensku daně s ohledem na koronavirus?

Na Slovensku byly automaticky odloženy lhůty pro podání úplně všech daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2019 z 31.3.2020 na nový termín v budoucnosti. Jeho datum nebylo zatím určeno. Lhůta pro daňová přiznání za minulý rok je totiž navázána na termín odvolání mimořádné situace vládou SR.

Pokud by vláda SR odvolala mimořádnou situaci například 15.7.2020, termínem pro podání přiznání bude konec následujícího měsíce, tedy 31.8.2020.

Termín pro zaplacení daně za rok 2019 kopíruje termín podání daňového přiznání.

Daňové přiznání stálé provozovny v době koronaviru a po jeho odeznění

Pokud by české firmě vznikla stálá provozovna během doby vyhlášené mimořádné situace, termín pro podání přiznání a zaplacení daně za rok 2019 by byl do měsíce po zrušení mimořádné situace vyhlášené vládou SR.

Pokud by vznikla stálá provozovna až po dni zrušení mimořádné situace vyhlášené vládou SR, termín pro podání daňového přiznání by se odvíjel od toho, zda došlo ke zpětnému vzniku stálé provozovny nebo ne.

Při zpětném vzniku stálé provozovny je termín pro podání přiznání standardně do tří měsíců následujících měsíci, kdy stálá provozovna vnikla. Ostatní stálé provozovny podávají daňová přiznání obecně do tří měsíců po skončení kalendářního roku.

 

Potřebujete posoudit, zda vám na Slovensku vznikla stálá provozovna? Nebo potřebujete pomoci se sestavením daňového přiznání a výpočtem slovenské daně z příjmů? Neváhejte a obraťte se na nás.

Naše společnost se specializuje na mezinárodní zdaňování. Jsme odborníky na oblast stálých provozoven. K našim klientům patří mnohé významné české společnosti. Rádi poradíme i vám. Kontaktujte nás.

Marcela Bošková, daňová poradkyně 8.4.2020

Disclaimer

Informace obsažené v tomto článku jsou odrazem našich znalostí a názorů v době zpracování. Dříve než se rozhodnete uskutečnit své záměry, požádejte o podrobnější informace.

Máte otázky

Pokud máte otázky týkající se této problematiky nebo máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás

Newsletter

Líbí se vám naše články o podnikání v SR? Zaregistrujte se k jejich odběru.