Vedení účetnictví

Podle slovenských účetních předpisů jsou podnikatelé (právnické i fyzické osoby) povinni vést účetnictví. Povinnost vedení účtů se týká i organizací, které nebyly zřízeny pro účely podnikání. Typově může jít buď o podvojné nebo jednoduché účetnictví. Účetnictví musí být vedeno průběžně a v časovém sledu.

Jak vám umíme pomoci

Svěřte nám své starosti s vedením účetnictví. Převezmeme od vás celou související administrativní agendu. Zkontrolujeme účetní doklady a pokud v nich identifikujeme jakékoli nedostatky, neprodleně vás budeme kontaktovat a navrhneme řešení. Doklady pečlivě zpracujeme a zaúčtujeme. Vypracujeme všechna potřebná daňová přiznání a zašleme je na daňový úřad. Průběžně vás budeme informovat o finančním stavu vaší firmy, o předpokládané výši daně ke konci roku, o otevřených pohledávkách a závazcích a dalších důležitých skutečnostech. Zastoupíme vás ve veškeré komunikaci s daňovým úřadem, sociální pojišťovnou i zdravotními pojišťovnami. Pokud budete potřebovat naši asistenci nebo odborné poradenství, budeme vám kdykoli k dispozici.

Vedeme účetnictví pro:

  1. obchodní společnosti (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a jiné)
  2. organizační složky zahraničních firem,
  3. organizace neziskového charakteru (občanská sdružení, neziskové organizace, nadace),
  4. živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné.

Svěřte své účetnictví do rukou profesionální účetní kanceláře, která je rovněž daňovým poradcem.

Kontaktujte nás
Spedica
Automimex
Spojstav
EOP HOKA
Elektrizace železnic Praha