Zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru

Plánujete se v SR zúčastnit veřejného obstarávání? Obchodujete se státem, obcí, VÚC nebo jimi zřízenou právnickou osobou? Dostáváte dotace z evropských strukturálních nebo investičních fondů? Jste poskytovatelem zdravotní péče? V takovém případě se musíte zaregistrovat ve státním Rejstříku partnerů veřejného sektoru. Potřebujete k tomu ovšem oprávněnou osobu, která pro vás tuto registraci zabezpečí.

Jak vám umíme pomoci?

Naše společnost má oprávnění provádět zápisy do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora) a jednat jako oprávněná osoba.

Zabezpečíme pro vás identifikaci koncových užívatelů výhod, vypracujeme verifikační dokument či jiné dokumenty a zaregistrujeme vás v Rejstříku partnerů veřejného sektoru. Zároveň budeme po celou potřebnou dobu působit jako vaše oprávněná osoba. Naše služby zahrnují také všechny aktualizace vašich údajů v zákonem stanovené formě a lhůtách.

Svěřte své starosti s Rejstříkem partnerů veřejného sektoru profesionálům. Jsme daňový poradce a můžeme se stát vaší oprávněnou osobou. Kontaktujte nás a my vám zašleme cenovou nabídku.

Komu poskytujeme činnost oprávněné osoby?

Jako oprávněná osoba můžeme zastupovat následující subjekty:

  1. firmy, které se zůčastňují veřejného obstarávání,
  2. poskytovale zdravotní péče (nemocnice, ambulance či lékárny),
  3. podnikatele v energetice,
  4. příjemce dotací a další.

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás. Rádi vám poskytneme bližší informace a předložíme cenovou nabídku.

Kontaktujte nás
Elektrizace železnic Praha
Spedica
Automimex
Spojstav
EOP HOKA