Organizace neziskového charakteru

Občanská sdružení, neziskové organizace, nadace a další organizace neziskového charakteru musí dodržovat slovenské účetní a daňové předpisy. Mimo jiné mají povinnost vést účetnictví, sestavovat účetní závěrku a případně podávat daňová přiznání. V případě, že jde o příjemce “2% daně”, jsou jejich povinnosti v tomto směru ještě striktnější.

Jak vám umíme pomoci

Naše společnost je specialistou na vedení účetnictví pro organizace, které nebyly zřízeny pro účely podnikání. Zároveň jsme odborníkem také na jejich zdanění. Odborně také pomáhámé klientům, kteří jsou příjemci “2% daně”.

Svěřte své účetnictví do rukou profesionální účetní kanceláře, která je rovněž daňovým poradcem.

Kontaktujte nás
Elektrizace železnic Praha
Spedica
Automimex
Spojstav
EOP HOKA