Zdravotnictví - ambulance a nemocnice

Oblast zdravotnictví je specifická a působí v ní zejména lidé s lékařským vzděláním. Přestože jejich primárním cílem je poskytování zdravotní péče, v rámci plnění povinností vůči státu pro ně platí stejná pravidla jako pro jiné podnikatele. Vzhledem k jejich oblasti působení jsou některé z jejich administrativních povinností dokonce ještě přísnější.

Jak vám umíme pomoci

Naše společnost je daňovým specialistou pro oblast zdravotnictví. V této oblasti máme bohaté praktické zkušenosti. Zároveň máme zkušenosti se specifiky vedení účetnictví ať už pro soukromé ambulance nebo pro nemocnice (rozpočtové či příspěvkové organizace). Naše klienty - lékaře zbavujeme administrativy v souvislosti s účetnictvím, mzdami nebo řešením související ekonomické agendy. Naším cílem je, aby se tito klienti mohli plnohodnotně věnovat své profesi.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Nechte si odborně poradit u profesionální účetní kanceláře, která je rovněž daňovým poradcem.

Kontaktujte nás
Spojstav
EOP HOKA
Elektrizace železnic Praha
Spedica
Automimex