Transferové oceňování

Daňové zákony stanovují striktní pravidla pro transakce mezi majetkově nebo personálně propojenými společnostmi. Slovenská daňová legislativa požaduje, aby podnikatelé vypracovali dokumentaci o převodních cenách pro tyto transakce. Z dokumentace musí být zřejmá vnitropodniková strategie pro převodní ceny, která potvrzuje, že transakce podnikatele jsou v souladu s principem nezávislého vztahu.

Jak vám umíme pomoci

Neposkytnutí dokumentace daňovému úřadu vede k vysokým pokutám. Podnikatelé jsou vystaveni dalším pokutám, pokud dokumentace není zpracována správně. Navíc podnikatelé čelí doměření daně v případě, že dokumentace neprokáže, že transakce podnikatele jsou v souladu s principem nezávislého vztahu.

Naše společnost má bohaté zkušenosti s přípravou dokumentace pro transferové oceňování. Dokážeme navrhnout optimální strategii pro převodní ceny, vypracovat potřebnou dokumentaci nebo odborně poradit při stanovení vhodné ceny, která bude v souladu s principem nezávislého vztahu.

Svěřte zpracování dokumentace k transferovému oceňování daňovému poradci, členu Slovenské komory daňových poradců.

Kontaktujte nás
Elektrizace železnic Praha
Spedica
Automimex
Spojstav
EOP HOKA