A&T solutions s.r.o. - Daňové poradenství a vedení účetnictví na Slovensku. Zápis do

Rejstříku partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora). 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, SR, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Pozor na e-schránky. Aj keď poštu nepreberiete, úradne ste ju prevzali

Štátne inštitúcie začínajú doručovať svoje rozhodnutia právnickým osobám elektronicky. Na doručovanie budú slúžiť elektronické schránky, ktoré štát vytvoril každej právnickej osobe na portály www.slovensko.sk.

Doručovanie správ od štátu do elektronických schránok by firmy nemali brať na ľahkú váhu. Ak im do nich totiž príde elektronické rozhodnutie a nikto si ho neprevezme, platí fikcia doručenia. To znamená, že rozhodnutie sa po 15 dňoch považuje za riadne doručené a prevzaté. Na doručovanie budú slúžiť e-schránky, ktoré štát vytvoril každej právnickej osobe na portály www.slovensko.sk

Aby štatutár, či ním oprávnená osoba, nemuseli pravidelne kontrolovať elektronickú schránku, existuje možnosť nastaviť si notifikácie. Na zvolený e-mail následne príde informácia vždy, keď bola do elektronickej schránky doručená úradná zásielka.

Elektronické schránky spôsobujú firmám viaceré problémy, ktoré súvisia najmä so samotným prístupom do nich.

V prvom rade je potrebný občiansky preukaz s čipom. A práve ten dosť občanov stále nemá. Môžu mať totiž platné len staré typy občianskych preukazov, ktoré sa vydávali ešte bez čipu. V takomto prípade treba ísť na políciu a žiadať výmenu občianskeho preukazu.

Ďalším problémom môže byť, že časť občanov síce nový občiansky preukaz má, ale nepožiadala o štátne elektronické služby. Čiže na polícii si pri vybavovaní občianky nezvolili 6-miestny BOK kód. Aj v tomto prípade je nutná návšteva polície. 

Problémy tiež prináša samotný prístup do elektronickej schránky. Portál síce obsahuje návody a postupy na inštaláciu potrebných softvérov. Tieto neboli napísané dosť zrozumiteľne pre bežného užívateľa počítačov bez IT vzdelania. Inštalácie teda nie sú vôbec intuitívne ako je v súčasnosti bežné u väčšiny komerčných IT produktov.

Komplikovane je tiež riešený spôsob nastavenia notifikácií, či udelenia prístupov k dátovej schránke napríklad zamestnancovi, ktorý bude za poštu zodpovedný. Aj v tomto prípade je lepšie si vyhľadať návody, ako tieto procesy realizovať

Elektronické služby sa začínajú zvyčajne využívať pomocou prihlasovacieho mena (login) a hesla. Obdobne funguje aj štátny web. Loginom je občiansky preukaz a heslom je BOK kód.

Do elektronickej schránky právnickej osoby sa vie dostať ktorýkoľvek jej štatutárny orgán (t.j. každý z konateľov, či členov predstavenstva a pod.). Následne môže oprávniť akúkoľvek inú osobu k prístupu do firemnej elektronickej schránky. Každá z týchto osôb pritom používa svoj vlastný občiansky preukaz a vlastný BOK kód.

Elektronické schránky majú už v tieto dni (od 1.8.2016) právnické osoby pripravené. V deň prvého prihlásenia sa štatutára do schránky sa stáva aktívnou a štát do nej začne doručovať. V prípade, ak by sa štatutár právnickej osoby neprihlásil do elektronickej schránky do konca tohto roka, schránka bude aktívna automaticky od 1. januára 2017.

Prvý prístup do firemnej elektronickej schránky môže uskutočniť iba štatutár firmy. Prv než tak urobí, však musí vyriešiť všetky vyššie spomínané problémy, čo môže byť časovo náročnejšie. Preto by predstavitelia firiem nemali svoj prvý prístup do elektronických schránok odkladať, ale zrealizovať ho čo najskôr. 

Poznámka: Tento článok bol napísaný pre online vydanie Hospodárskych novín, v ktorých bol zverejnený dňa 13. augusta 2016.


Zaujala vás táto téma? Prečítajte si aj sériu našich fejtónov o fungovaní štátneho webu zverejnených na blogoch Denníka N:

 1. časť: Bojujeme s prístupom na www.slovensko.sk

Štát vám začne doručovať úradné dokumenty od budúceho roka elektronicky, pokiaľ ste právnická osoba. Na webe www.slovensko.sk vám na tento účel zriadil dátovú schránku. Ako sa do nej dostanete? Ako ju použijete? Tento návod vám to zodpovie.

2. časť: Konečne v dátovej schránke na www.slovensko.sk

Pokiaľ boli vaše inštalácie úspešné, pripojte na váš počítač čítačku kariet a vložte do nej občiansky preukaz. Zadajte BOK kód. Gratulujeme. Práve ste sa prihlásili na štátny portál www.slovensko.sk.

3. časť: Napíšeme cez www.slovensko.sk na úrad elektronicky (možno)

Vaše správy zaslané štátnym inštitúciám vám dátová schánka na štátnom webe www.slovensko.sk pekne chronologicky sumarizuje. Nečakajte však od nej, že z nej niečo jednoducho vybavíte. Také ľahké to nebude. Tlačítka ako “napísať správu”, či “odoslať správu” sa v nej nenachádzajú.

 

Ing. Marcela Bošková: pre Hospodárske noviny 14.8.2016

Disclaimer

Informace obsažené v tomto článku jsou odrazem našich znalostí a názorů v době zpracování. Dříve než se rozhodnete uskutečnit své záměry, požádejte o podrobnější informace.

Máte otázky

Pokud máte otázky týkající se této problematiky nebo máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás

Newsletter

Líbí se vám naše články o podnikání v SR? Zaregistrujte se k jejich odběru.